Sesija za mlade istraživače

Minimalno 8 karaktera.

Minimalno 8 karaktera.

Minimalna dužina apstrakta je 50 karaktera.