Program

Kongres nuklearne medicine Srbije 2018 sa međunarodnim učešćem
“60 godina nuklearne medicine u Srbiji”
ČETVRTAK, 27. SEPTEMBAR 2018.
08:30-17:00 Registracija učesnika
1 DOSTIGNUĆA U NUKLEARNOJ MEDICINI 2018: Takmičenje za nagradu Milovan Antić
Predsedavajući: Sanja Dugonjić, Slobodanka Beatović
08:30-08:35 Uvodna reč
08:35-08:50 Leposava Brajković The utility of FDG-PET in the differential diagnosis of Parkinsonism
08:50-09:05 Sanja Dugonjić Positive 99mTc-MIBI and the subtraction parathyroid scan are related to intact parathyroid hormone but not to total plasma calcium in primary hyperparathyroidism
09:05-09:20 Magdalena Radović Design and preparation of 90Y-labeled imidodiphosphate- and inositol hexaphosphate-coated magnetic nanoparticles for possible medical applications
09:20-09:35 Vladan Sekulić The effect of short-term treatment with lithium carbonate on the outcome of radioiodine therapy in patients with long-lasting Graves’ hyperthyroidism
09:35-09:50 Jelena Šaponjski The detection of endocarditis, post implantation grafts, arteritis and other related disorders by 18F-FDG PET/CT
09:50-10:00 Pauza za kafu
2 PERSPEKTIVE NUKLEARNE MEDICINE U ENDOKRINOLOGIJI U SKLADU SA EVROPSKIM PREPORUKAMA
Predsedavajući: Vera Artiko, Kata Kovačić
10:00-10:15 Miloš Žarković, Beograd UZ štitaste žlezde u svetlu novih evropskih vodiča
10:15-10:30 Savvas Frangos, Nikozija Uticaj na svakodnevnu praksu primene savremenog AJCC/TNM sistema za određivanje stadijuma karcinoma štitaste žlezde
10:30-10:45 Milena Rajić, Niš Uticaj Hašimoto tiroiditisa i drugih faktora na uspeh postoperativne ablacije rezidualnog tiroidnog tkiva nakon prve doze joda-131 kod pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde
10:45-11:00 Ana Ugrinska, Skopje Vizualizacija paratireoidnih žlezda metodama nuklearne medicine
11:00-11:10 Nebojša Kozarević, Beograd Preoperativna i intraoperativna detekcija paratireoidnih žlezda metodama nuklearne medicine
11:10-11:25 Diskusija
SVEČANO OTVARANJE KONGRESA
12:00-12:40 Vera Artiko 60 godina Centra za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Srbije
Dragana Šobić-Šaranović 30 godina Katedre nuklearne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu
Vladimir Obradović Značaj formiranja Nacionalnog centra za proizvodnju PET radiofarmaceutika
Aida Afgan Obraćanje donatorima koji su pomogli održavanje Kongresa
Srpsko jevrejsko pevačko društvo “Braća Baruh”
Dirigent: Stefan Zekić
Davorin Jenko: himna Republike Srbije “Bože pravde”
Darko Kraljić: “Devojko mala”
Ludvig van Betoven: “Oda radosti”
12:40-12:55 Obraćanje skupu zvanica i gostiju
12:55-13:10 Jasna Mihailović Dodela nagrade UNMS “Milovan Antić”
Dekan/prodekan Medicinskog fakulteta u Beogradu Promocija u zvanje gostujućih profesora Diane Paez i Alberta Signorea
13:10-13:30 Diana Paez, IAEA Plenarno predavanje: Perspektive nuklearne medicine
KOKTEL DOBRODOŠLICE
(Institut za Nuklearne nauke Vinča, Spoljnotrgovinski promet i Laboratorija za radioizotope)
13:30-14:30
3 HIBRIDNI SISTEMI, EANM PREPORUKE
Predsedavajući: Vladimir Obradović, Ljiljana Jauković
14:30-14:50 Alberto Signore, Rim Kako će novi EANM vodiči uticati na detekciju infekcija
14:50-15:05 Daniela Miladinova, Skoplje Primena SPECT/CT dijagnostike u ortopediji
15:05-15:15 Nebojša Petrović, Beograd PET/CT u dijagnostici FUO
15:15-15:25 Andreas Fotopulos, Janina Ispitivanje permeabilnosti krvno-moždane barijere kao biomarkera glioma pomoću obeleživača 99mTc- tetrofosmin i SPECT-a
15:25-15:40 Raluca Mitittelu, Bukurešt Limfoscintigrafija u dijagnostici malignog melanoma
15:40-15:50 Diskusija
15:50-16:00 Pauza
4 FUNKCIONALNA I MORFOLOŠKA ISPITIVANJA U ONKOLOGIJI, HIBRIDNI SISTEMI
Predsedavajući: Jasna Mihailović, Mila Todorović Tirnanić
16:00-16:20 Lidija Antunović, Milano Radiomika primenjena na PET/CT imaging tumora pluća i dojke
16:20-16:35 Silvija Lučić, Novi Sad Procena terapijskog odgovora: mogu li FDG PET/CT i PERCIST obezbediti željeni odgovor?
16:35-16:50 Đorđije Šaranović, Beograd Imidžing dijagnostika i procena peritonealne diseminacije
16:50-17:05 Doina Piciu, Kluž Uloga PET/CT dijagnostike u multiplim malignitetima, iskustvo jedne tercijerne ustanove
17:05-17:20 Sophia Koukouraki, Heraklion Radionuklidno ispitivanje sentinelnih nodusa u karcinomu dojke
17:20-17:35 Milovan Matović, Kragujevac Hibridno slikanje. Naša rešenja kao korisne alatke za kliničku praksu
17:35-17:45 Diskusija
5 POSTER PREZENTACIJE
17:45-18:30 Predsedavajući: Zoran Janković, Ana Koljević Marković, Željka Aleksić
5.1 Koljević Marković A., Tasić S., Mijatović Teodorović LJ., Marković I., Buta M., Džodić R., Beograd
Optimizovanje limfoscintigrafske metode u detekciji sentinelnih limfnih nodusa kutanog melanoma – petogodišnje iskustvo
5.2 Akbulut A. , Ankara
Koenzim Q10 protiv I-131 toksičnosti u jetri pacova
5.3 Akbulut A. , Ankara
Efikasnost antagonista na receptore leukotiena na fibrozu pluća indukovanu radiojodom
5.4 Abelskaya I, Tserakhau U, Pateuk I. , Minsk
Perfuzija miokarda i sekretorna aktivnost adipoznog tkiva u pacijenata sa koronarnom srčanom bolešću u prisustvu metaboličkog sindroma
5.5 Sulejmanović M., Jakubović Čičkušić A., Salkić S., Čičkušić A., Tuzla
Vrednost aspiracione biopsije tankom iglom u diferencijalnoj dijagnozi scintigrafski hladnog nodusa
5.6 Stojiljković M, Odalović S, Pantović J, Brajković L, Šobić-Šaranović D, Artiko V., Beograd
FDG PET/CT u pacijenata sa sumnjom na paraneoplastični sindrom
5.7 Paunković N., Paunković Dž., Nikolić K., Zaječar
Istorija Službe za nuklearnu medicinu u Zaječaru – prvih 35 godina
5.8 Laketić N., Kovačić K., Simić A., Zlatibor
Razlika u T klasifikaciji, histopatološkim i biohumoralnim karakteristikama dve najčešće varijante papilarnog karcinoma – klasičnog i folikularnog podtipa
5.9 Čaluk S., Čaluk J., Lazarević A., Izić B., Tuzla, Sarajevo, Banja Luka
Sindrom netireoidne bolesti u hirurškoj revaskularizaciji miokarda na kucajućem srcu
5.10 Stojanoski S., Kondov B., Manevska N., Kondov G., Miladinova D. , Skoplje
Status sentinelnih limfnih nodusa u poređenju sa karakteristikama tumora – prognostički faktori za rani karcinom dojke
5.11 Topić Vučenović V., Jelić D., Rajkovača Z., Miljković B., Vučićević K., Banja Luka
Predviđanje efekta terapije radiojodom u bolesnika sa benignom bolešću štitaste žlezde bazirano na preterapijskoj dozimetriji
5.12 Terehov V., Pateuk I., Minsk
Primena SPECT/CT ispitivanja miokarda u cilju procene strukturnog i funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema u žena posle ovariektomije
5.13 Crnobrnja V., Žeravica R., Ilinčić B., Vukmirović Papuga M., Jakovljević A., Tomić M., Novi Sad
Otkrivanje sentinelnih limfnih nodusa u melanoma kože: prve tri godine iskustva
5.14 Cvetanović G., Živković M. , Leskovac
Thyreoiditis fibromatosa Riedel – prikaz slučaja
5.15 Žeravica R., Ilinčić B., Samac J., Radosavkić I., Čabarkapa V., Vukmirović Papuga M., Crnobrnja V., Jakovljević A., Novi Sad
Značaj FEMG kao markera oštećenja bubrega u hipertenzivnoj nefropatiji
PETAK, 28. SEPTEMBAR 2018.
09:00 -17:00 Registracija učesnika
6 NUKLEARNA KARDIOLOGIJA I SCINTIGRAFIJA PLUĆA: POZNATE DAME U NOVOM RUHU
Predsedavajući: Dragana Šobić- Šaranović, Nebojša Kozarević
08:30-08:55 Ora Israel, Haifa CZT gama kamere u kardiologiji
08:55-09:10 Maria Koutelou, Atina Klinički značaj nuklearne kardiologije u bolestima srca
09:10-09:25 Jovica Šaponjski, Beograd CT u nuklearnoj kardiologiji
09:25-09:40 Venjamin Majstorov , Skoplje Dodatna vrednost primene SPECT-CT sistema u proceni koronarne arterijske bolesti
09:40-09:55 Amela Begić, Sarajevo Uloga Ventilaciono/Perfuzione Tomografije – V/P SPECT u detekciji kardiopulmonalnih oboljenja
09:55-10:10 Ruža Stević, Beograd Radiološke dileme u interpretaciji promena u grudnom košu
10:10-10:20 Diskusija
10:20-10:35 Pauza za kafu
7 NUKLEARNA MEDICINA: RADIONUKLIDNA TERAPIJA
Predsedavajući: Marina Vlajković, Milovan Matović
10:35-10:55 Jolanta Kunikowska, EANM, Varšava PSMA – novi igrač u igri teranostike
10:55-11:05 Branislava Radović, K. Mitrovica Teranostika u neuroblastomu
11:05-11:20 Marina Vlajković, Niš Procena preživljavanja pacijenata sa dediferentovanim karcinomom štitaste žlezde lečenim pomoću PPRT
11:20-11:30 Elma Kučukalić Selimović, Sarajevo Molekularna terapija u bolesnika sa refraktornim tireoidnim karcinomom
11:30-11:45 Sabina Dizdarević, Brajton Dekade ciljane alfa terapije
11:45-12:00 Diskusija
12:00-12:15 Tanja Vukićević ITG Isotope Techonologies Garching GmbH Novi pristupi u teranostici
12:15-13:15 RUČAK
SKUPŠTINA
13:15-14:15
8 SESIJA ZA MLADE ISTRAŽIVAČE-USMENE PREZENTACIJE RADOVA
Predsedavajući: Dragan Pucar, Milena Rajić, Leposava Brajković
14:20-14:25 Veličković F., Tamara Stanković T., Vlajković M., Niš Klinički značaj otkrivanja i biopsije sentinalnih limfnih čvorova u pacijenata sa karcinomom dojke
14:25-14:30 Bastać M., Banović K., Todorović-Tirnanić M., Šobić-Šaranović D., Artiko V., Beograd Da li izbor radionuklida za obeležavanje eritrocita u metodi određivanja zapremine krvi, celokupne mase eritorcita i plazme ima uticaj na učestalost apsolutne eritrocitoze?
14:30-14:35 Jeremić M., Matović M., Pantović S., Nikezić D., Krstić D., Kragujevac Mikrodozimetrija kao prvi korak u planiranju PRRT
14:35-14:40 Repac M, Todorović-Tirnanić M, Šobić-Šaranović D, Artiko V., Beograd Diferenciranje apsolutne eritrocitoze od hemokoncentracije – procena doprinosa nuklearno-medicinske metode određivanja zapremine celokupne mase eritrocita
14:40-14:45 Stojiljković M, Brajković L, Odalović S, Radović B, Sokić D, Vojvodić , Ristić A, Parojčić A, Baščarević V, Šobić-Šaranović D, Artiko V., Beograd Uloga FDG PET u prehirurškoj evaluaciji epilepsije
14:45-14:50 Stanković T., Veličković F., Vlajković M., Niš Korelacija scintigrafije celog tela radiojodom i stimulisanog tireoglobulina u pacijenata sa diferentovanim karcinomom štitaste žlezde
14:50-14:55 Ranković N., Šaponjski J., Stojiljković M., Pantović J., Odalović S., Petrović N., Šobić Šaranović D., Artiko V., Beograd PET/CT kod pacijenata sa nejasnim febrilnim stanjem
14:55-15:00 Veljković M., Beatović S., Beograd Novi algoritmi u analizi dinamske scintigrafije bubrega: parametri bubrežne drenaže za Tc-99m MAG3
15:00-15:05 Šaponjski J., Stojiljković M., Pantović J., Odalović S., Petrović N., Šobić- Šaranović D., Artiko V., Beograd Uloga 18F- FDG PET/CT u detekciji aktivne bolesti kod pacijenata obolelih od medularnog karcinoma nakon tireoidektomije i hemio/radioterapije
15:05-15:10 Radulović M., Beatović S., Janković M., Artiko V., Ajdinović B., Šobić-Šaranović D., Beograd Procena dijagnostičke vrednosti novih parametara drenaže dinamske scintigrafije bubrega kod pacijenata sa suspektnom opstrukcijom urinarnog trakta
15:10-15:15 Božinović M., Miljković M., Ilić S., Niš Korelacija statusa HER2 proteina i scintigrafije kostiju kod pacijentkinje sa karcinomom dojke
15:15-15:40 Diskusija
9 GASTROENTEROLOGIJA: MORFOLOŠKA I FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA
Predsedavajući: Nebojša Petrović , Ljiljana Mijatović, Dragi Stanimirović
15:45-16:00 Zoran Janković , Beograd Scintigrafija jednjaka kod bolesnika sa ahalazijom
16:00-16:15 Aleksandra Đurić-Stefanović, Beograd Procena odgovora malignih tumora digestivnog trakta na neadjuvantnu terapiju: od konvencionalne radiologije do funkcionalnog imidžinga
16:15-16:30 Vasilios Prasopoulos, Atina Radioembolizacija neresektabilnog tumora jetre pomoću Y-90-mikrosfera
16:30-16:35 Diskusija
10 SAVREMENI TRENDOVI U RADIOFARMACIJI
Predsedavajući: Sanja Vraneš-Đurić, Radmila Rebić
16:35-16:55 Adriano Duatti, Ferara Novi metalni radioizotopi i radiofarmaci za teranostiku
16:55-17:05 Sanja Vraneš-Đurić, Beograd Budući pravci razvoja novih radiofarmaceutika
17:05-17:20 Viacheslav Soukhov, Petrograd Retrospektivna komparativna analiza novih potencijalnih obeleživača za vizualiazciju patoloških promena dojke: preliminarni rezultati
17:20-17:25 Diskusija
20:00 Svečana večera, Hotel Zira
SUBOTA, 29. SEPTEMBAR 2018.
09:00-11:00 Registracija učesnika
11 POSTER PREZENTACIJE TEHNIČARA U NUKLEARNOJ MEDICINI
08:00-09:00 Predsedavajući: Tatjana Krkalović, Sami Issa
11.1 Mihailović I., Aćimović J., Afgan A., Beograd
Terapija hipertireoze pomoću I-131
11.2 Marković M., Daničić J., Živojinović J., Beograd
FDG PET i SPECT u prehiruškoj evaluaciji fokalne farmakorezistentne epilepsije
11.3 Petrović M., Brković M., Beograd
Dijagnostika NET u nuklearnoj medicini (99mTc-TEKTROTID i 111In-PENTETREOTID
11.4 Sami I., Beograd
Izloženost osoblja jonizujućem zračenju pri separaciji i aplikaciji FDG radiofarmaka – poluautomatski i automatski separator doza
11.5 Nenadić S, Stanković S, Lazarević P., Beograd
Markiranje radiofarmaceutika u kliničkim uslovima
11.6 Krkalović T., Beograd
PET/CT – dijagnostički potencijal, primena i značaj
11.7 Obradović Z, Nedeljković V., Beograd
Perfuziona scintigrafija miokarda (SPECT), sadržaj i delokrug rada medicinske sestre i strukovnog radiologa
11.8 Maričić D., Đorđević B., Novi Sad
Značaj mapiranja limfnog čvora kod pacijenata sa malignim melanomom kože
11.9 Đurđić D., Skerletović B., Dragićević M., Beograd
Statička scintigrafija bubrega kod dece
11.10 Bjelica J., Milošević N., Burnik D., Golubović J., Beograd
Rutinske metode nuklearne hematologije – indikacije i značaj
11.11 Mirković N., Radulović B., Beograd
Patološko nakupljanje FDG u hipertrofisanim mišićima – prikaz slučaja
12 NEFROUROLOGIJA I GINEKOLOGIJA: FUNKCIONALNA, MORFOLOŠKA I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
Predsedavajući: Boris Ajdinović, Emilija Krajnović Jakšić, Zoran Tasić
09:00-09:10 Slobodanka Beatović, Beograd Značaj novih algoritama za kvantitativnu analizu diurezne dinamske scintigrafije bubrega u dijagnostici i lečenju bolesnika sa suspektnom opstrukcijom urinarnog trakta
09:10-09:20 Radmila Zeravica, Novi Sad Radioizotopske metode u evaluaciji renalne funkcije u kliničkoj praksi
09:20-09:30 Slobodan Ilić, Niš Radionuklidna dijagnostika renovaskularne hipertenzije
09:30-09:45 Dragan Mašulović, Beograd Dijagnostika tumora bubrega, određivanje stadijuma bolesti i evaluacija odgovora na terapiju.
09:45-10:00 Ružica Maksimović, Beograd MR u ginekološkim malignim oboljenjima
10:00-10:10 Snežana Golubović, Ljiljana Hajduković , Sanja Goč, Miroslava Janković Beograd Harmonizacija mernih procedura za PSA
10:10-10:25 Diskusija
13 QUANUM, ZAŠTITA I EFEKTI ZRAČENJA U ODNOSU NA STANDARDE EU
Predsedavajući: Vojislav Antić, Olivera Ciraj-Bjelac
10:30-10:40 Olivera Ciraj-Bjelac, Beograd Trendovi i izazovi u zaštiti od zračenja u dijagnostičkoj nuklearnoj medicini i hibridnom imidžingu
10:40-10:50 Svetlana Žunić, Beograd Primena mikronukleus testa u skriningu karcinoma pluća.
10:50-11:00 Ana Ješić, Beograd Kontrola kvaliteta PET skenera
11:00-11:10 Vojislav Antić, Beograd Incidentne situacije u nuklearno-medicinskoj praksi
11:10-11:20 Igor Milošević, Beograd Nove tehnologije u Nacionalnom PET centru – zaštita osoblja, pacijenata, kvantifikacija doze zračenja
11:20-11:30 Aleksandra Ždrakanović, Beograd Kontrola kvaliteta uređaja u radiohemijskoj laboratoriji
11:30-11:45 Diskusija
11:45-12:00 Pauza za kafu-koktel
14 USAVRŠENI PROGRAMI, QUANUM, RADIOHEMIJA I RADIOFARMACIJA U ODNOSU NA STANDARDE EU
Predsedavajući: Slobodan Ilić, Drina Janković
12:00-12:15 Milica Janković, ETF, Beograd Akvizicija i fuzija podataka u multimodalnim medicinskim sistemima
12:15-12:30 Drina Janković, Beograd Radioobeleženi koloidi i makroagregati za primenu u nuklearnoj medicini
12:30-12:45 Marko Grahovac, Beč Upotreba novih algoritama u nuklearnoj medicini za karakterizaciju tumora
12:45-13:00 Diskusija
ZAVRŠNA REČ i ZATVARANJE KONGRESA
13:00-13:15